De pancartes

In de telefooncellen vond men naast het toestel (meestal) een gebruiksaanwijzing, hierna de pancarte genoemd. Deze bestond enerzijds uit een affiche met daarop de gebruiksinstructies en andere nuttige informatie, en anderzijds een kader waarin deze affiche geplaatst werd. Hieronder vindt u een oplijsting van de ons bekende affiches en kaders.

Meer affiches zullen binnenkort worden toegevoegd!

A. Affiches

Doorheen de jaren hebben er enorm veel verschillende affiches bestaan. Grofweg veranderde het ontwerp gelijk met de verandering van de huisstijl, al was er ook een trendbreuk bij de overgang van de optische Telecards naar de Telecards met chip. We geven hieronder een omgekeerd chronologisch overzicht, daar er uit recentere periodes meer materiaal beschikbaar is.

Belgacom + Proximus
▶▶Staand
Foto van affiche Belgacom+Proximus staand
Algemeen
De meest recente affiche, staand model. In het witte vlakje linksonder werd een etiket gekleefd met het celnummer en de locatie. Merk op dat dit etiket iets te groot was zodat een deel van de tekst ernaast bedekt werd.
Formaat
A4
Taal
Er bestonden drie varianten:
Nederlands-Frans-Engels (zoals hiernaast afgebeeld)
Frans-Nederlands-Engels
Duits-Frans-Engels
Tarief
40 eurocent per minuut voor een nationaal gesprek naar een vast nummer in de piekuren. De minimumkost van een gesprek bedroeg sowieso 50 eurocent.
▶▶Liggend
Foto van affiche Belgacom+Proximus liggend
Algemeen
De meest recente affiche, liggend model. In het witte vlakje linksonder werd een etiket gekleefd met het celnummer en de locatie.
Formaat
A4
Taal
Er bestonden drie varianten:
Nederlands-Frans-Engels (zoals hiernaast afgebeeld)
Frans-Nederlands-Engels
Duits-Frans-Engels
Tarief
40 eurocent per minuut voor een nationaal gesprek naar een vast nummer in de piekuren. De minimumkost van een gesprek bedroeg sowieso 50 eurocent.
Belgacom (blauwe "SURF"-huisstijl)
Belgacom (turquoise huisstijl)
RTT (oranje huisstijl)
RTT (pre-oranje huisstijl)

B. Kaders

Om de affiches tegen weer en wind (en vaak ook tegen de niet altijd bonafide gebruikers) te beschermen, werden ze in een kader ("berichtenraam") geplaatst. Het aantal types is doorheen de jaren vrij beperkt gebleven. Ook hier trachten we weer een omgekeerd chronologisch overzicht te geven, hoewel het niet altijd meer met 100% zekerheid te achterhalen valt welk type voor een ander kwam en er veel overlapping was.
Bij de Penta-, Compact- en Infotelcellen was het berichtenraam echt deel van de cel zelf (volledig ingewerkt), deze zijn daarom niet opgenomen hieronder.

▶▶Insteek
Foto van kader Insteek
Algemeen
Een metalen kader met plexiglazen voorzijde met bovenaan een opening om de affiche makkelijk te kunnen plaatsen of vervangen. Om te vermijden dat de affiche al te makkelijk zou verdwijnen werd deze door middel van één inbusvijsje bovenaan in het midden op haar plaats gehouden.
Er past een A4-blad in liggende positie in. Om te vermijden dat dit blad al te los zat werd erachter nog een soort wit golfkartonnen bord gestoken, zodat het blad mooi tegen het plexiglas kwam te zitten.
Dit type vond men voornamelijk terug in de Miniphonebox of op binnenlocaties. Het werd daarnaast ook courant gebruikt in de Orlians-openkapcellen, en dan meestal daar waar ooit een Hybrid telefoontoestel geplaatst was. De verklaring was simpel: het glaslat-kader (zie verder) was te groot en verhinderde de montage van een Hybrid toestel, dat immers door de aanwezigheid van de CED stevig uit de kluiten gewassen was. Men moest dus op zoek naar een kleiner kader.
▶▶Umbraco
Foto van kader model Umbraco
Algemeen
Een kader met volledig transparante voorkant waar een A3-affiche in staande positie in past. Vaak werden hier ook A4-affiches in geplaatst (zowel staand als liggend) waardoor een sticker van fabrikant Gillam-FEi zichtbaar werd. De affiche werd tussen de plexiglazen voorplaat en een metalen achterplaat geklemd door middel van 4 inbus (Umbraco)-vijsjes.
▶▶Klem
Foto van kader model Klem
Algemeen
Een grijs kader met 4 randen die men kon openklikken, waarna men een A4-blad kon plaatsen met daarover nog een dunne plastic bescherming. Afhankelijk van de montage van het kader (horizontaal of verticaal) was dit ofwel liggend ofwel staand georiënteerd.
Jammer genoeg vergeelde na verloop van tijd het plastic onder invloed van het zonlicht. Het kader bood ook bijna geen bescherming omdat het heel makkelijk open te prutsen was en men kwam het dus ook niet zo dikwijls tegen.
▶▶Glaslat
Foto van kader model Glaslat
Algemeen
Het "oerkader" dat men in het leeuwendeel van de telefooncellen terugvond. Het gaat al mee sinds de allereerste Alu cellen, maar men trof het ook veelvuldig aan in Orlians- en Garnimetal-cellen.
Het model bestond in 2 varianten: één voor de oudste A2-affiches en één voor de A3-affiches.
Het kader werd bijna altijd in verticale positie (staand) gemonteerd, al zijn ons ook enkele gevallen bekend met een A3-variant (bvb in een Niche Michel of op een binnenlocatie) waar het ook wel eens liggend werd geplaatst.
De affiche werd geplaatst tegen de achterwand van de kader (gemaakt van een soort hardboard), vervolgens legde men er een relatief dikke plexiglazen plaat over, en om het geheel vast te klemmen werden 4 metalen latten gebruikt.
Deze waren notoir moeilijk om, eens geplaatst, terug te openen. Vandaar zag men ook zeer veel beschadigde kaders: de beschadiging kwam dikwijls gewoon van het veelvuldige openen telkens een nieuwe affiche moest geplaatst worden. Desondanks kwam dit type tot op het einde nog zeer vaak voor.