Over telefooncellen.be

Mijn naam is Wim Geukens, telefooncel-"fanaat". Als jonge knaap begon ik alle telefooncellen in de buurt af te schuimen om Telecards te verzamelen. Zoals met elke hobby kent deze pieken, maar ook dalen, en vele jaren geleden verloor ik het hele telefooncelgebeuren uit het oog. Toen in 2013 de eerste berichten begonnen te verschijnen dat het einde van de telefooncel naderde, is het vuur opnieuw aangewakkerd. Ik heb toen besloten om zoveel mogelijk materiaal en informatie te verzamelen. Dit was lange tijd een puur private interesse, het was niet de bedoeling om er mee naar buiten te komen. Ik heb ook geen enkele professionele band met Proximus of andere telefoniebedrijven, wat de zaken er niet simpeler op maakte. Gaandeweg kwam ik echter met meer mensen in contact die er van ver of van dicht bij betrokken waren, en zo kwam toch regelmatig aan bod dat het jammer was dat er geen (officieel) museum (meer) was, of geen historisch archief, en zo is stilaan het idee voor een virtueel museum, zijnde deze website gerijpt. Op deze wijze kon ik mijn materiaal toch beschikbaar maken voor de buitenwereld.
Het is mijn hoop dat dit unieke stuk erfgoed dat de telefooncel is op deze wijze toch een beetje blijft verder leven.

Dankwoord

Veel van de informatie op deze website heb ik vergaard door contacten met (al dan niet ex-)medewerkers van Proximus, Belgacom of zelfs nog de RTT. Ik ben hen zeer dankbaar dat ze hebben willen antwoorden op mijn dikwijls niet aflatende vragenstromen.
Ook kon ik terecht bij enkele fabrikanten van toestellen en cellen, en hoewel de informatie vaak ver weg zat, waren ook zij bereid hun bijdrage te leveren.
Verder zijn er in het wereldje van de telefoonverzamelaars zeer veel interessante contacten geweest, zelfs over de landsgrenzen heen.
En ook aan de contacten met een aantal van de winnaars van de laatste 30 telefooncellen die Proximus verlootte houd ik goede herinneringen over.
Uiteraard bedank ik ook iedereen die materiaal ter beschikking heeft gesteld, zowel in de vorm van fysieke objecten als in de vorm van afbeeldingen op deze website. Doorheen de tijd legde ik een omvangrijke beeldbank aan, maar het was niet altijd mogelijk de oorspronkelijke copyrighthouder van een foto te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat een beeld op deze website u toebehoort zonder uw medeweten, gelieve dan contact te willen nemen.

Contact

U kan, om welke reden dan ook, steeds contact met mij opnemen via e-mail (ter beveiliging tegen spam is het sporadisch mogelijk dat een aantal x'en in het e-mailadres verschijnen, gelieve deze te verwijderen, anders komt uw bericht niet aan).
Ik ben zeer gepassioneerd door het onderwerp en ben bijgevolg altijd geïnteresseerd in alles dienaangaande.
Ook als u dermate geïnteresseerd bent in het onderwerp en graag eens een en ander met eigen ogen wil komen bekijken, is dat in principe mogelijk.

Laatste updates

Deze website is nog volop in ontwikkeling en zal op geregelde tijdstippen nog stevig uitgebreid worden.

8 januari 2021 Link naar de Telecommunicatie Erfgoed Stichting toegevoegd op de pagina Links
De pagina Media werd opgeruimd, dode links werden verwijderd
15 april 2020 De pagina Media werd uitgebreid met een audiofragment
14 september 2019 Link toegevoegd naar de Facebookpagina @telefooncellen.be waar vanalle foto's van telefooncellen te bekijken zijn.
15 juli 2019 Link toegevoegd naar de Engelse website "Telephone Card Collector"

Disclaimer

Alle inhoud van deze website is © Wim Geukens, tenzij anders vermeld. Deze persoonlijke website heeft geen enkele band met Proximus of haar voorgangers of andere telecombedrijven of fabrikanten. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
De grootste zorg is genomen opdat de informatie op deze website zo correct mogelijk zou zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.